pei lee apartments
6806 Oswego Pl. NE, Seattle
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1250.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1295.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1295.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1295.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1325.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
2
875  Apartment
$1695.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
2
875  Apartment
$1595.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1375.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
2
875  Apartment
$1665.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
2
875  Apartment
$1665.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1495.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1395.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1395.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1395.00/mo
pei lee apartments
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1395.00/mo
6806 oswego pl. ne, seattle
0
1
1
660  Apartment
$1350.00/mo