preston 2 apartments
905 Preston Ave. South, Saskatoon
preston 2 apartments
905 preston ave. south, saskatoon
0
1
0
265  Apartment
$850/mo
preston 2 apartments
905 preston ave. south, saskatoon
0
1
1
520  Apartment
$950 - 1000/mo