diane apartments 2
2310 17 Street West, Saskatoon
Description
diane apartments 2
2310 17 street west, saskatoon
0
1
0
400  Apartment
$670 - 795/mo
diane apartments 2
2310 17 street west, saskatoon
0
1
1
650  Apartment
$905 - 935/mo
diane apartments 2
2310 17 street west, saskatoon
0
1
2
800  Apartment
$779 - 1035/mo