king's court
11065 - 149 Street, Edmonton
king's court
11065 - 149 street, edmonton
0
1
1
607  Apartment
$999 - 1150/mo
king's court
11065 - 149 street, edmonton
0
1
2
761  Apartment
$1075 - 1325/mo
king's court
11065 - 149 street, edmonton
0
1
3
902  Apartment
$1400 - 1425/mo